ZGODNOŚĆ A ROZBIEŻNOŚĆ

Wyjaśniając przyczyny czyjegoś postępowania, często stwierdzamy: . Zrobił tak, ponieważ bał się szefa”; „Postąpił zgodnie ze swoimi prze­konaniami”; „Zrobił to, co od pewnego czasu planował” itp. W okreś­leniach tego rodzaju powołujemy się więc na ludzkie postawy. Pojęcie postawy w zasadzie zostało stworzone po to, by wyjaśnić społeczne zachowanie się ludzi. Wiązanie postaw z zachowaniem uwi­dacznia się już w pierwszych definicjach tego pojęcia. Na przykład W. J. Thomas i F. Znaniecki, określając czym jest postawa, stwierdzają: „Przez postawę rozumiemy proces indywidualnej świado­mości, określający rzeczywistą lub możliwą działalność [podkr. W. W., M. S.-P.], jednostki wobec społecznego świata” (S. Nowak, 1973). Obec­nie ujmowanie regulacyjnej względem zachowania funkcji postaw znaj­duje odzwierciedlenie w stosowaniu na ich określenie takich terminów, jak np.: „prekursory zachowania”, „determinanty zachowania”, „dyspo­zycje do zachowania”, „wyznaczniki zachowania”, „czynniki motywujące zachowanie”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Witaj na mojej stronie poświęconej modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele wiele wpisów dotyczących doboru stylizacji i i odpowiednich dodatków do nich. Co jakiś czas będą pojawiały się także wpisy urodowe. Jeśli podoba Ci się forma mojego bloga to zapraszam do komentowania 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)