ZGODNIE Z PRZYPUSZCZENIEM

Zgodnie z przypuszczeniem, ujawniła się sprzeczność między oczeki­waniami podwładnych wobec kierowników a oczekiwaniami ich przeło­żonych. Różnice w oczekiwaniach podwładnych i przełożonych, formu­łowane pod adresem kierownika, odnotowano w odniesieniu do wszyst­kich badanych sfer działalności kierowniczej, a więc: planowania, kon­trolowania i motywowania.Ogromna większość przełożonych (70%) oczekiwała, że przed podję­ciem zadania kierownicy dobrze je przemyślą, a tylko wyraźnie mniej­sza ich część (30%) uważała, że działanie podwładnych im kierowników powinno być szybkie, zdecydowane. Dokładnie odwrotnie ukształtowały się proporcje wyrażające oczekiwania podwładnych. Istotna rozbieżność dotyczyła także oczekiwań co do sposobu organi­zacji procesu pracy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Witaj na mojej stronie poświęconej modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele wiele wpisów dotyczących doboru stylizacji i i odpowiednich dodatków do nich. Co jakiś czas będą pojawiały się także wpisy urodowe. Jeśli podoba Ci się forma mojego bloga to zapraszam do komentowania 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)