WYODRĘBNIENIE W POSTAWIE

Autorzy ci kładą nacisk na możliwość wyodrębnienia w postawie wielu aspektów czy wymiarów. Postawa jest strukturą zło­żoną, dla której istnienia ważne jest zarówno występowanie pewnych jej elementów składowych, jak i określone relacje między nimi. Pow­szechnie przyjmuje się istnienie trzech zasadniczych wymiarów czy kom­ponentów postawy: emocjonalno-oceniającego (zwanego zamiennie: afek- tywnym, emocjonalno-motywacyjnym, uczueiowo-motywacyjnym), po­znawczego i behawioralnego. Przykładem definiowania postawy w duchu strukturalnym jest powszechnie przytaczana w polskiej psychologii pro­pozycja S. Nowaka (1973): „Postawą pewnego człowieka wobec pew­nego przedmiotu jest ogół względnie trwałych dyspozycji do oceniania tego przedmiotu i emocjonalnego nań reagowania oraz ewentualnie to­warzyszących tym emocjonalno-ooeniającym dyspozycjom względnie trwałych przekonań o naturze i własnościach tego przedmiotu i względ­nie trwałych dyspozycji do zachowania się wobec tego przedmiotu.”

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Witaj na mojej stronie poświęconej modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele wiele wpisów dotyczących doboru stylizacji i i odpowiednich dodatków do nich. Co jakiś czas będą pojawiały się także wpisy urodowe. Jeśli podoba Ci się forma mojego bloga to zapraszam do komentowania 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)