WPAJANIE ODPOWIENICH NORM

Wielu autorów wskazuje, że przyczyną niezgodności między postawą a zachowaniem mogą być społeczne normy i role, zanternalizowane przez jednostkę lub oddziałujące zewnętrznie, a więc pewne normatywne prze­pisy właściwego zachowania (por. A. W. Wick er, 1969; S. J. Gross, C. M. N i m a n, 1975). Normy kulturowe np. mogą wpłynąć na pow­stanie tej rozbieżności poprzez hamowanie ekspresji negatywnych uczuć. Wymagania roli mogą zabraniać przejawiania pewnych form zachowań,akurat zgodnych z postawami jednostki (np. przełożony może świadomie kontrolować i hamować odruchy świadczące o faworyzowaniu jednego z pracowników). Wpajanie pracownikom odpowiednich norm i przepisów ról może więc być sposobem wyzwalania u nich zachowań korzystnych z punktu widze­nia interesu zakładu pracy, choć niekoniecznie zgodnych z ich posta­wami.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Witaj na mojej stronie poświęconej modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele wiele wpisów dotyczących doboru stylizacji i i odpowiednich dodatków do nich. Co jakiś czas będą pojawiały się także wpisy urodowe. Jeśli podoba Ci się forma mojego bloga to zapraszam do komentowania 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)