WBREW FAKTOM

Emocjonalny sto­sunek wielu pracowników do idei ,,Solidarności” w okresie posierpnio­wym powodował, że poczynania przedstawicieli władzy — poczynając od szczebla premierów, na mistrzach w zakładach pracy kończąc — nie były spostrzegane jako pożyteczne dla ludzi pracy, Wbrew oczywistym faktom. Człowiek bowiem mając silne lub trwałe postawy, dąży do ta­kiego zorganizowania świata — jak wykazał to w teorii dysonansu po­znawczego L. Festinger (1957) — by świat ten nie zmuszał do zmia­ny postaw, jeśli zmiana ta powodowałaby zaburzenie poczucia równowa­gi. W celu ich podtrzymania lub utwierdzenia ludzie starają się zatem wybierać z otoczenia tych, którzy mają podobne poglądy, czytają takie książki czy gazety, z których informacje nie zaburzą ich percepcji rze­czywistości (wypływającej z postaw), czy pracują w taki sposób, by utrzy­mać swoje dotychczasowe przekonanie np. o niewłaściwej organizacji pracy w ich przedsiębiorstwie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Witaj na mojej stronie poświęconej modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele wiele wpisów dotyczących doboru stylizacji i i odpowiednich dodatków do nich. Co jakiś czas będą pojawiały się także wpisy urodowe. Jeśli podoba Ci się forma mojego bloga to zapraszam do komentowania 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)