W LITERATURZE NAUK SPOŁECZNYCH

W literaturze nauk społecznych znaleźć można wiele przykładów de­finiowania terminu „postawa”. Niektóre z tych definicji w podobny spo­sób opisują ten konstrukt. Z kolei wiele innych terminem „postawa” określa zupełnie odmienne zjawiska. Na przykład w definicjach nawiązujących do tradycji behawiory- stycznych zwraca się uwagę na zachowanie jednostki, jej reakcje wo­bec świata zewnętrznego. Przykładem takiego definiowania postawy mo­że być traktowanie jej jako psychologicznej dyspozycji jednostki do dzia­łania w określony sposób wobec pewnego przedmiotu (D. D r o b a, 1933), jako nawyku lub wewnętrznej reakcji antycypacyjnej (W. A. Scott, 1959).czy też jako prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zachowania się człowieka w danej sytuacji (M. W. F u s o n, 1942).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Witaj na mojej stronie poświęconej modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele wiele wpisów dotyczących doboru stylizacji i i odpowiednich dodatków do nich. Co jakiś czas będą pojawiały się także wpisy urodowe. Jeśli podoba Ci się forma mojego bloga to zapraszam do komentowania 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)