UZYSKANIE ODPOWIEDNICH RELACJI

Oddziaływania zmierzające do uzyskania odpowiednich relacji mię­dzy postawami a zachowaniem pracowników muszą być oparte na zna­jomości czynników rodzących rozbieżności między postawą a działaniem. Wiele spośród indywidualnych oraz sytuacyjnych czynników rozbieżno­ści omówiono w tym rozdziale. Dla praktycznych manipulacji bardziej dostępne są czynniki związane z sytuacją, w której funkcjonuje pracow­nik, niż jego osobowość. Łatwiej jest np. zapewnić pracownikowi odpo­wiednie warunki działania, wywrzeć na nim presję czy też uczyć go odpowiednich przepisów ról i obowiązujących w zakładzie norm niż zmie­niać np. poziom lęku czy hierarchię wartości. Nie znaczy to wszakże, iż. w zakładzie pracy nie można wpływać na indywidualne właściwości pra­cowników. Oddziaływania takie powinny jednak być podejmowane przy współpracy z zakładowym psychologiem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Witaj na mojej stronie poświęconej modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele wiele wpisów dotyczących doboru stylizacji i i odpowiednich dodatków do nich. Co jakiś czas będą pojawiały się także wpisy urodowe. Jeśli podoba Ci się forma mojego bloga to zapraszam do komentowania 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)