UJAWINIENIE RÓŻNIC

Różnice te najostrzej ujaw­niły się w zakresie spostrzegania takich elementów pracy, jak współpra­cownicy, przełożony i wynagrodznie za pracę. Generalnie biorąc, to właśnie ci pracownicy, których zachowanie było niezgodne z posta­wami, mieli poczucie zdecydowanie większej rozbieżności między rze­czywistym a pożądanym obrazem tych elementów pracy niż pozostali pracownicy. Wyobrażenia tych projektantów na temat współpracowników były zupełnie odmienne od rzeczywistego obrazu współpracowni­ków. Rozbieżność między wyobrażeniami a rzeczywistością dotyczyła przede wszystkim atmosfery koleżeńskiej, życzliwości ze strony współ­pracowników, solidarności w zespole, wzajemnego zaufania między pra­cownikami oraz możliwości wymiany poglądów i twórczej atmosfery pracy w zespole.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Witaj na mojej stronie poświęconej modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele wiele wpisów dotyczących doboru stylizacji i i odpowiednich dodatków do nich. Co jakiś czas będą pojawiały się także wpisy urodowe. Jeśli podoba Ci się forma mojego bloga to zapraszam do komentowania 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)