TEORETYCY I BADACZE

Jednym z zabiegów sprzyjających utrwalaniu się pozytywnych postaw jest zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków ich dzia­łania, tj. takich warunków, w których pracownicy mogą realizować swo­je postawy i utwierdzać się w przekonaniu o ich słuszności. Jeżeli pra- ^ cownik chce pracować wydajnie, wykonywać odpowiedzialne zadania, dbać o sprawność i dobrą organizację pracy na swoim stanowisku, to brak odpowiednich warunków do realizacji tych zamierzeń (np. brak materia­łów, urządzeń do pracy, nieudolne kierownictwo, zła koordynacja pracy z innymi stanowiskami) nie pozwala pracownikowi na realizację tej po­stawy i przekonuje o jej nieprzydatności.Niektórzy teoretycy i badacze postaw wiele uwagi poświęcają wła­ściwości postaw zwanej poziomem internalizacji. S. Mika (1973, s. 216) określa intesnalizację jako proces polegający na tym, że ,,[…] kontrola zewnętrzna ze strony innych ludzi prowadząca czy mająca prowadzić do określonych zachowań, zostaje w trakcie procesu internalizacji prze­kształcona w kontrolę wewnętrzną”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Witaj na mojej stronie poświęconej modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele wiele wpisów dotyczących doboru stylizacji i i odpowiednich dodatków do nich. Co jakiś czas będą pojawiały się także wpisy urodowe. Jeśli podoba Ci się forma mojego bloga to zapraszam do komentowania 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)