SŁABO ZINTEGROWANE POSTAWY

Postawy słabo zintegrowane cha­rakteryzują się więc niespójnością poglądów na temat pracy, sprzecz­nością związanych z nią odczuć i ocen, brakiem konsekwencji i ciągłości między wyrażanymi poglądami a formułowanymi zamiarami działania. Silnie zintegrowane postawy prezentuje pracownik, który np. jest prze­konany o konieczności podnoszenia dyscypliny w zakładzie pracy i sam zgłasza gotowość do jej przestrzegania oraz „pilnuje”, by inni jej prze­strzegali; który twierdząc, że lubi swoich współpracowników, jednocześ­nie gotów jest pomagać im w trudnych sytuacjach w pracy itp. Są to więc postawy o spójnych, konsekwentnie powiązanych poglądach, emo­cjach, ocenach i programach działania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Witaj na mojej stronie poświęconej modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele wiele wpisów dotyczących doboru stylizacji i i odpowiednich dodatków do nich. Co jakiś czas będą pojawiały się także wpisy urodowe. Jeśli podoba Ci się forma mojego bloga to zapraszam do komentowania 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)