ROZBIEŻNOŚĆ DODATNIA

„Rozbieżność dodatnią” mię­dzy postawą a działaniem wykazała np. grupa 16,6% lekarzy, 36,6% pie­lęgniarek, 3,3% robotników budowlanych, 9,9% pracowników dozoru technicznego kopalń, 40% pracowników biur konstrukcyjnych. Rozbież­ność między postawą a zachowaniem pracownika może więc być w pew­nych przypadkach korzystniejsza dla zakładu pracy niż zgodność jego zachowania z postawą (zgodność zachowania z negatywną postawą wo­bec pracy). Wywoływanie rozbieżności między postawami a zachowaniem pracowników może zatem być równie ważnym celem, oddziaływań w za­kładzie pracy, jak przywracanie zgodności między nimi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Witaj na mojej stronie poświęconej modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele wiele wpisów dotyczących doboru stylizacji i i odpowiednich dodatków do nich. Co jakiś czas będą pojawiały się także wpisy urodowe. Jeśli podoba Ci się forma mojego bloga to zapraszam do komentowania 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)