PREZENTOWANE BADANIA

W prezentowanych w literaturze badaniach empirycznych przedsta­wiono wiele klasyfikacji aspektów pracy. Klasyfikacje te mają elementy wspólne, w związku z czym na ich podstawie można utworzyć w miarę pełny obraz elementów pracy. Powszechnie wskazywanymi aspektami pra­cy są (elementy te wymienione są w badaniach D. Dobrowolskiej, 1974; D. Mc Gregora, 1960; J. Kul pińskiej, 1974; K. Dok­tóra, 1974; W. A. Jadowa, A. G. Zdrawomysłowa, 1970; W. A. Jadowa, W. P. R o ż i n a, A. G. Zdrawomysłowa, 1971):Wykonywane zadania zawodowe (czynności zawodowe, treść pra­cy)-Fizyczne warunki pracy.Społeczne warunki pracy (stosunki międzyludzkie).Organizacja pracy.Techniczne warunki pracy.Płaca.Warunki socjalno-bytowe.Z innych badań wynika, że ważnymi dla pracowników aspektami pracy są również: prestiż pracy (D. Dobrowolska, 1974; J. K upińska 1974; W. A. Jadów, A. G. Zdrawomyslow, 1970; W. A. Jadów, W. P. R o ż i n, A. G. Zdrawomyslow, 1971), możliwość podnoszenia kwalifikacji (D. McGregor, 1960; W. A. Ja­dów, A. G. Zdrawomyslow, 1970; W. A. Jadów, W. P. Rozin, A. G. Zdrawomyslow, 1971), aspiracje związane z pracą (J. K u 1 p i ń s k a, 1974) i istnienie samorządu robotniczego (A. Owie­czko, 1974; W. Wesołowski, 1962).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Witaj na mojej stronie poświęconej modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele wiele wpisów dotyczących doboru stylizacji i i odpowiednich dodatków do nich. Co jakiś czas będą pojawiały się także wpisy urodowe. Jeśli podoba Ci się forma mojego bloga to zapraszam do komentowania 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)