POSTAWA ZACHOWANIE

Na podstawie takich badań niektórzy autorzy poddają w wątpliwość tezę o ścisłym związku między postwą a zachowaniem. J. Deutscher (T. Mądrzycki, 1978) przyjął nawet krańcowe stanowisko stwier­dzając, że nie ma żadnej teoretycznej podstawy, by oczekiwać zgodności między postawą a zachowaniem. Większość badaczy postaw zajmuje jed­nak umiarkowane stanowisko w sprawie relacji postawa — zachowanie sugeruje, że zgodność zachowania z postawami zależy od zaistnienia pewnych warunków (por. T. Mądrzycki, 1978). Autorzy ci stwier­dzają, iż postawa jest tylko jedną ze zmiennych wyznaczających zacho­wanie człowieka, i poszukują czynników, które mogą modyfikować zwią­zek zachowania z postawami i zakłócać ich regulacyjną funkcję.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Witaj na mojej stronie poświęconej modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele wiele wpisów dotyczących doboru stylizacji i i odpowiednich dodatków do nich. Co jakiś czas będą pojawiały się także wpisy urodowe. Jeśli podoba Ci się forma mojego bloga to zapraszam do komentowania 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)