PODOBNE RÓŻNICE

Podobne różnice między sprzecznymi oczekiwaniami podwładnych przełożonych (sprzeczność obiektywna) a spostrzeganiem tej sprzeczno­ści przez kierowników (sprzeczność subiektywna) dotyczyły planowania zadań (sprzeczność obiektywna objęła 63% oczekiwań podwładnych i prze­łożonych, a subiektywna — 23% sztygarów), a także kwestii konkret­nego przydziału przez sztygara pracy swoim podwładnym (w 72% odpo­wiedzi wyrażono sprzeczność obiektywną, a w 53% — subiektywną). Analogiczna do poprzedniej proporcja różnic (73% : 53%) ujawniła się w oczekiwaniach dotyczących sposobu doboru grupy pracowniczej; wresz­cie wyraźne różnice dotyczyły sposobu wpływania przez kierowników na podwładnych, gdy zachodziła potrzeba zostania po pracy (43% odpo­wiedzi wyrażało sprzeczność obiektywną, a 26%’ — subiektywną).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Witaj na mojej stronie poświęconej modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele wiele wpisów dotyczących doboru stylizacji i i odpowiednich dodatków do nich. Co jakiś czas będą pojawiały się także wpisy urodowe. Jeśli podoba Ci się forma mojego bloga to zapraszam do komentowania 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)