PEWNA GRUPA BADACZY

Pewna grupa badaczy stwierdza, że możliwość przewidywania zacho­wania opartego na postawach zależy od tego, jaką postawę się kontro­luje. I tak np. niektórzy z nich sugerują badanie — w celu predykcji zachowania — postawy ogólnej, inni, np. M. Fishbein iJ. Ajzen (1974), proponują brać pod uwagę postawę specyficzną, tj. postawę wo­bec określonego działania, jeszcze inni każą przewidywać zachowanie, opierając się na komponencie behawioralnym postawy. M. Fishbein i J. Ajzen (1974), a także inni badacze postaw, zwrócili uwagę na znaczenie właściwego pomiaru zachowania w bada­niach nad relacją postawa — zachowanie. M. Fishbein wyodrębnił dwa typy kryteriów behawioralnych stosowanych przy pomiarze zacho­wania: kryterium prostego (pojedynczego) działania i kryterium złożo­nego działania. Dotychczas w badaniach stosowano pierwsze z wymie­nionych, tj. badano związek między postawą (jej słownym pomiarem) a jakimś pojedynczym aktem zachowania (np. podpisaniem pewnej pe­tycji).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Witaj na mojej stronie poświęconej modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele wiele wpisów dotyczących doboru stylizacji i i odpowiednich dodatków do nich. Co jakiś czas będą pojawiały się także wpisy urodowe. Jeśli podoba Ci się forma mojego bloga to zapraszam do komentowania 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)