OSIĄGNIĘCIE CELU

W konsekwencji oddziaływania takie mają doprowadzić do zmniejszenia poczucia rozbieżności między wyobraże­niami pracowników o pracy i własnej osobie a spostrzeganym obrazem pracy i samego siebie w roli pracownika. Cel ten można osiągnąć mie­dzy innymi poprzez przybliżenie pracownikowi pewnych, nie zauważa­nych przez niego aspektów określonego zagadnienia czy umniejszanie znaczenia innych (np. udowadniając, że choć przydzielone mu do wy­konania zadanie jest mało ciekawe, to jednak od jego realizacji zależy efekt pracy całego zespołu). Innym zabiegiem może być celowe dostar­czanie pracownikowi — poprzez organizowanie pewnych sytuacji doświadczeń zmieniających jego sądy np. o nieżyczliwości współpra­cowników czy bezsensie wprowadzania innowacji w zakresie orgaizacji pracy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Witaj na mojej stronie poświęconej modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele wiele wpisów dotyczących doboru stylizacji i i odpowiednich dodatków do nich. Co jakiś czas będą pojawiały się także wpisy urodowe. Jeśli podoba Ci się forma mojego bloga to zapraszam do komentowania 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)