NIECHĘĆ PRACOWNIKÓW

Deklaracje pracowników o niechętnym stosunku do pewnych spraw wcale nie oz­naczają, że pracownicy ci nie zamierzają podejmować konstruktywnych działań w danym zakresie. Uzasadniona wydaje się więc dyrektywa, by w diagnozie postaw w zakładzie pracy zmierzać do w miarę wszechstron­nego i wyczerpującego opisu postaw. Wnioski doyczące postaw pracowników można wyprowadzać nie tyl­ko na podstawie ich deklaracji, ale też obserwacji ich zewnętrznego zachowania. Zakłada się przecież, że postawy wyznaczają zachowanie ludzi. Znając to zachowanie, można przypuszczać, jakie postawy je wy­znaczyły. Ten sposób wnioskowania o postawach jest często stosowany w potocznej diagnozie postaw: na podstawie tego, co ludzie robią, jak się zachowują, określa się ich postawy wobec pewnych obiektów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Witaj na mojej stronie poświęconej modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele wiele wpisów dotyczących doboru stylizacji i i odpowiednich dodatków do nich. Co jakiś czas będą pojawiały się także wpisy urodowe. Jeśli podoba Ci się forma mojego bloga to zapraszam do komentowania 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)