MIĘDZY POSTAWĄ A ZACHOWANIEM

Rozbieżność między postawą a zacho­waniem jest zawsze zjawiskiem dysonansowym z punktu widzenia jed­nostki, która nie postępuje zgodnie ze swymi tendencjami. Natomiast punktu widzenia interesu zakładu pracy rozbieżność ta może być zja­wiskiem tak niepożądanym (gdy pracownik nip realizuje zachowań zgod­nych z jego pozytywnym stosunkiem do pracy), jak i korzystnym (gdy zachowanie pracownika nie jest zgodne z jego negatywną postawą wobec pracy). W tym drugim przypadku — gdy zachowanie jest bardziej pozy­tywne niż postawa wobec pracy — mamy do czynienia z niezgodnością, którą można by nazwać „rozbieżnością dodatnią” (natomiast brak zgod­ności między pozytywnymi postawami a negatywnym zachowaniem moż­na by nazwać „rozbieżnością ujemną”).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Witaj na mojej stronie poświęconej modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele wiele wpisów dotyczących doboru stylizacji i i odpowiednich dodatków do nich. Co jakiś czas będą pojawiały się także wpisy urodowe. Jeśli podoba Ci się forma mojego bloga to zapraszam do komentowania 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)