KAŻDA PERCEPCJA

Percep­cja sytuacji pracy może wpływać na zachowanie pracowników również jakby z „pominięciem” postaw. Np. kierownik może — zgodnie z do­strzeganymi oczekiwaniami swoich przełożonych, a niezgodnie z własny­mi postawami — nakłaniać podwładnych do pracy w wymiarze nadlicz­bowym. Skoro każda percepcja, a więc i percepcja sytuacji pracy, może mody­fikować postawy ludzi i wpływać pośrednio lub bezpośrednio na zacho­wania, to interesującą dla praktyków może być wiedza o sposobach spo­strzegania przez pracowników różnych elementów sytuacji pracy.Wiedza o tym, jak kierownicy spostrzegają swoich pracowników, waż­na jest dla kierowników dlatego, że może pomóc w dostrzeżeniu adek­watności bądź fałszywości tej percepcji. A praktyczna wartość uświado­mienia sobie tego faktu jest dość oczywista, jeśli się zważy, że sposób spostrzegania drugiego człowieka wyznacza nasz wobec niego stosunek i wyzwala określone zachowanie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Witaj na mojej stronie poświęconej modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele wiele wpisów dotyczących doboru stylizacji i i odpowiednich dodatków do nich. Co jakiś czas będą pojawiały się także wpisy urodowe. Jeśli podoba Ci się forma mojego bloga to zapraszam do komentowania 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)