DOKONYWANIE PEWNYCH ZMIAN

Tak więc dokonywanie pewnych zmian w warunkach działania pra­cowników może doprowadzić do odpowiednich zmian w ich postawach związanych z nimi zachowań. Wypracowanie owych zmian stanowi właśnie jedno z głównych zamierzeń wprowadzanej obecnie reformy gos­podarczej, która jest nie tylko ogromnym eksperymentem ekonomicz­nym, lecz także społeczno-psychologicznym. Modyfikacja zasad funkcjo­nowania przedsiębiorstw, pociągająca zmiany w organizacji pracy, gos­podarce materiałami i narzędziami do pracy, systemie wynagradzania itp. — powinny wyzwolić pozytywną motywację i chęć do pracy, spo­wodować wzrost inicjatywy pracowników, ich odpowiedzialności, troski o wspólny interes załogi. W konsekwencji zmiany te mogą korzystnie wpłynąć na poczucie zadowolenia z pracy i w efekcie wyzwolić poja­wienie się bardziej pożądanego dla zakładu pracy działania ludzi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Witaj na mojej stronie poświęconej modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele wiele wpisów dotyczących doboru stylizacji i i odpowiednich dodatków do nich. Co jakiś czas będą pojawiały się także wpisy urodowe. Jeśli podoba Ci się forma mojego bloga to zapraszam do komentowania 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)