//////

Rzadziej zdarza się, że rzeczywistość jak gdyby przerasta wyobra­żenia ludzi na temat pracy, a więc jest korzystniejsza, niż to, czego ocze­kiwali. Sytuacja taka może się wytworzyć w przypadku pracownika zmieniającego pracę, który w poprzednim zakładzie doświadczył np. nie­życzliwości współpracowników, braku solidarności i dobrej współpracy między nimi, prób szkodzenia sobie nawzajem. Nabyte doświadczenia mogą wówczas powodować, że wyobrażenia o stosunkach międzyludz­kich w nowym miejscu pracy będą zbliżone do obrazu tych stosunków w poprzednim miejscu pracy. Jeśli jednak nowi współpracownicy okażą się zgranym, gotowym do pomocy i koleżeńskim zespołem, to taka roz­bieżność między oczekiwaniami a rzeczywistością może wpłynąć na uformowanie się pozytywnego stosunku do współpracowników i do no­wej pracy oraz mobilizować do lepszego działania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *