Monthly Archives: Styczeń 2017

ŚMIAŁE POSZUKIWANIE

Pod­pisy i deklaracje są utrwalone na płótnie w sposób zupełnie nieuporządkowa­ny: „Rrose Selavy” – „Man Ray: reżyser kiepskich movies” – „Wieniec melan­cholii” Jeana Cocteau – „Nie mam nic do powiedzenia” podpisano Rigaut – „Moje serce bije” – „Czuję się bardzo