Monthly Archives: Lipiec 2016

ZAKON DLA GIMNASTYCZEK

W gruncie rzeczy nigdy na­prawdę nie opuściła surowego świata, w którym żyje jej rodzina. W szkole Heberta, do której uczęszcza, nawet najmniejsze odstępstwo od obowiązują­cych norm obyczajowych jest ostro potępiane. Dyrektor szkoły, słynny nauczy­ciel gimnastyki Georges Hebert, nie toleruje ani

BUTY NA WYSOKIM OBCASIE

Nawet dzie­ci bankiera Morgana, słynnego nowojorskiego finansisty, które chodzą do szko­ły Heberta na lekcje gimnastyki, pozdrawiają ją najczęściej w sposób aż nadto bezpośredni, mówiąc – „Dzień dobry, panienko Football!”. Ale to jeszcze nic. Uliczne przekupki, które widzą, jak idzie w