Monthly Archives: Marzec 2014

ZNAJĄC POSTAWY

Znając postawy człowieka np. wobec pracy, można przewidywać, jak będzie się zachowywał w różnych sytuacjach zawodo­wych, ale znajomość postaw wobec pracy nie pozwala przewidzieć jego zachowania w innych, pozazawodowych sytuacjach, np. w sytuacjach towarzyskich.Istotną cechą postaw jest więc to, że

SZTYWNE NAWYKI

Pracownicy to spostrzegą i podsumowują w sformułowaniu: „Nasz stary ma taki zwyczaj, że zawsze najpierw przychodzi do nas, a potem idzie do sie­bie.” Nawyki są sztywne, stosunkowo odporne na zmiany oddziaływań sy­tuacyjnych; funkcjonują więc na zasadzie określonych algorytmów za­chowania. Natomiast

PLASTYCZNOŚĆ POSTAW

Kierownik może się np. złościć na pracowników, karać ich, nagradzać, wymagać określonego sposobu postępowania oraz pozwalać im samodzielnie decydować w pewnych sytuacjach — a wszyst­kie te różnorodne działania mogą wypływać z jego postawy wobec pod­władnych, której jedną z zasad jest