Monthly Archives: Styczeń 2014

ROZUMIENIE RELACJI

W literaturze często można zetknąć się ze stanowiskiem, że poję­cie „motyw” ma szerszy zakres od pojęcia „postawa”, tzn. postawy są traktowane jako szczególny przypadek motywów zachowania (por. M. Marody, 1976). Zgodnie z takim rozumieniem relacji między po­stawą a motywem można

PRZYPISYWANA KOMUŚ POSTAWA

Na przykład P. C o h e n (1966) twierdzi, że przypisując komuś postawę, stwierdzamy jedynie istnienie dyspozycyjnego stanu do zachowania tej osoby, nakiero­wanego na dany obiekt. Mówiąc np., że pracownik ma pozytywną po­stawę wobec wprowadzanych w pracy innowacji, stwierdzamy