Monthly Archives: Październik 2013

W UCZUCIACH I OCENACH

Tak więc według tych definicji postawa wyraża się w pewnych uczuciach i ocenach dotyczących danego obiektu. Tak rozu­mianą postawę pracownika charakteryzowałyby stwierdzenia: „Lubię swoją pracę”; „Boję się przełożonego”; „Negatywnie oceniam organiza­cję pracy w moim zakładzie”; „Jestem przywiązany do mojego zakładu

ORGANIZACJA WIEDZY

Według tych definicji postawa jest więc organizacją wiedzy o danym obiekcie. Wiedzę tę mogą stanowić konkretne informacje o przedmiocie postawy oraz określone przekonania dotyczące tego przedmiotu. Zgodnie z takim rozumieniem, postawę człowieka wobec pracy można by charakteryzować opisując np.’ jego