Monthly Archives: Sierpień 2013

PROGRAM DZIAŁANIA

Pro­gramy działania pracowników mogą przybierać postać, np. zamiarów dzia­łania nastawionego na polepszenie organizacji pracy, planów postępowa­nia w przypadku niedoboru materiałów do realizacji zadań, poczucia powinności zachowania się w określony sposób podczas kontrolowania pracy przez zwierzchnika czy programów zachowania się wobec

WŁAŚCIWOŚCI POSTAW

Opisując czyjeś postawy, posługujemy się często sformułowaniami w rodzaju: „Od dawna już tak myślał”; „Nic nie potrafi go odwieść od głoszenia tych poglądów”; „To, co chce robić, jest sprzeczne z jego uczu­ciami . W sformułowaniach tych zawiera się charakterystyka pewnych