Monthly Archives: Lipiec 2013

USTOSUNKOWANIE POSTAWY

Opisując czyjeś postawy, posługujemy się często sformułowaniami w rodzaju: „Od dawna już tak myślał”; „Nic nie potrafi go odwieść od głoszenia tych poglądów”; „To, co chce robić, jest sprzeczne z jego uczu­ciami . W sformułowaniach tych zawiera się charakterystyka pewnych

TRZY KOMPONENTY

Choć w postawach wyróżnia się trzy komponenty — emocjonalno- -oceniający, poznawczy i behawioralny — nie zawsze wszystkie te wy­miary występują czy w jednakowym stopniu są rozwinięte. Obecność poszczególnych komponentów postawy oraz dominacja któregoś z nich określają następną cechę postawy, nazwaną

BRAK KTÓREGOŚ KOMPONENTU

Wydaje się, że przypadek braku któregoś z komponentów postawy wobec pracy wcale nie jest zjawiskiem rzadkim. Zdarza się np., że absol­wenci szkół wyższych przystępują do swej pierwszej pracy pełni zapału, pozytywnych emocji, z dużą wiedzą teoretyczną i przekonaniem o zna­czeniu