Monthly Archives: Czerwiec 2013

BRAK ODPOWIEDZI

Brak odpowiednich programów działania powoduje, że pracownicy działają na zasadzie „prób i błędów”. Taki sposób uczenia się właściwego sposobu postępowania może nie przynieść odpowiednich efektów lub za­nim przyniesie — może spowodować zniechęcenie pracowników i osłabie­nie ich motywacji do pracy. Innym

NIEPOTRZEBA WIEDZA

Może się wydawać, że wiedza ta jest mu niepotrzebna, skoro wie, co i jak zrobić, ale inaczej ocenia się sens swojej pracy i swą rolę zawodową, jeżeli działa się na zasadzie „automatu” stereotypowo powtarzającego pewne czynności, a inaczej, gdy ma

ODDZIAŁYWANIA NA POSTAWY

Oddziaływania na postawy w zakładzie pracy (np. oddziaływania propagandowe) są wybiórcze, skierowane na niektóre tylko komponenty postawy. Zabiegi takie powinny mieć na celu rozwój wszystkich trzech elementów postawy; zarowno poszerzanie wiedzy pracowników, pobu- zame ich uczuć i emocji, jak i