//////

Miesięczne archiwum: Marzec 2013

Zwarte i jednocześnie pozytywne postawy pracowników są pożądane w zakładzie pracy. Takie postawy bowiem wpływają na konsekwencję i stałość zachowania się pracowników. Na ludziach o takich postawach można polegać i z dużym zaufaniem powierzać im odpowiedzialne zada­nia. Kolejną cechą postaw jest trwałość, ze względu na którą dzielimy je na trwałe i mało trwałe. Postawą o małej trwałości może być np. chwi­lowa niechęć do szefa, spowodowana udzieleniem pracownikowi nagany czy krytyką jego pracy. Takie ustosunkowanie może się zmienić już pod koniec dnia pracy, kiedy przełożony przyjaźniej porozmawia z pracow­nikiem czy udzieli mu pochwały.

Natomiast głębokie przekonanie o nie­kompetencji szefa i utrzymująca się miesiącami niechęć do niego mogą być wyrazem trwałej, negatywnej postawy wobec przełożonego.Praktyczną „przydatność ’ tej i poprzednio omówionych właściwości postaw w kształtowaniu postaw pracowniczych ocenia się, biorąc pod uwagę kierunek postawy. Dobrze jest, jeżeli pozytywne postawy pracowników są trwałym, a nie chwilowym jedynie ustosunkowaniem wobec pracy czy pewnych jej elementów. Toteż utrwalanie pozytywnych postaw pracowników powinno stać się elementem oddziaływań kształtujących postawy. Jednym z zabiegów sprzyjających utrwalaniu się pozytywnych postaw jest zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków ich dzia­łania, tj. takich warunków.