Monthly Archives: Marzec 2013

POZYTYWNE POSTAWY

Zwarte i jednocześnie pozytywne postawy pracowników są pożądane w zakładzie pracy. Takie postawy bowiem wpływają na konsekwencję i stałość zachowania się pracowników. Na ludziach o takich postawach można polegać i z dużym zaufaniem powierzać im odpowiedzialne zada­nia. Kolejną cechą postaw

GŁĘBOKIE PRZEKONANIE

Natomiast głębokie przekonanie o nie­kompetencji szefa i utrzymująca się miesiącami niechęć do niego mogą być wyrazem trwałej, negatywnej postawy wobec przełożonego.Praktyczną „przydatność ’ tej i poprzednio omówionych właściwości postaw w kształtowaniu postaw pracowniczych ocenia się, biorąc pod uwagę kierunek postawy.