Monthly Archives: Luty 2013

TEORETYCY I BADACZE

Jednym z zabiegów sprzyjających utrwalaniu się pozytywnych postaw jest zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków ich dzia­łania, tj. takich warunków, w których pracownicy mogą realizować swo­je postawy i utwierdzać się w przekonaniu o ich słuszności. Jeżeli pra- ^ cownik chce pracować wydajnie,

DETERMINUJĄCA POSTAWA

Postawa zinternalizowana jest więc taką postawą, która determinuje występowanie określonego zachowania wobec przedmiotu postawy niezależnie od sankcji zewnętrznych. Jeżeli więc pracownik w latach siedemdziesiątych z głębokim przekonaniem stwierdzał, że przyjmowane w przedsiębiorstwie plany produkcyjne są niewykonalne i odbiegają od rzeczywistości,

ZNAJOMOŚĆ CECH

Stopień internalizacji postawy jest więc bardzo ważną jej właściwo­ścią, wpływającą bezpośrednio na przejawianie się positaw w zewnętrz­nym zachowaniu. Znajomość wspomnianych cech postaw jest konieczna, gdy podejmuje się zabiegi mające na celu zmianę i ukształtowanie określonych postaw pracowników. Chodzi przecież o