Monthly Archives: Październik 2012

ZBADANIE POSTAWY

Na ogół pracownik nie jest równie pozytywnie czy negatywnie ustosunkowany i do współpracowników, i do wykonywanych zadań czy do poszczególnych przełożonych. Jeżeli więc zbadano postawę pracow­nika np. wobec wykonywanych zadań zawodowych, to wniosków o jego stosunku do zadań nie można

PREZENTOWANE BADANIA

W prezentowanych w literaturze badaniach empirycznych przedsta­wiono wiele klasyfikacji aspektów pracy. Klasyfikacje te mają elementy wspólne, w związku z czym na ich podstawie można utworzyć w miarę pełny obraz elementów pracy. Powszechnie wskazywanymi aspektami pra­cy są (elementy te wymienione są

SZCZEGÓLNE POTRZEBY

Ze względu na szczególne potrzeby danego zakładu pracy badania nad postawami dotyczyć mogą tylko niektórych ich aspektów, a czasem na­wet elementów poszczególnych aspektów pracy. Na przykład kierownicy określonych pionów mogą być zainteresowani stosunkiem pracowników jedynie do warunków bhp w ramach