//////

Miesięczne archiwum: Wrzesień 2012

Jeżeli pracow­nik taki ma pozytywny stosunek do pracy jako wartości, to jest praw­dopodobne, że jego postawa do tego, co robi, zmieni się wraz ze zmianą np. stanowiska pracy, grupy pracowniczej, zakładu pracy względem za­wodu. Ważnym momentem w analizie pracy jako obiektu postaw jest też fakt, że praca jest zjawiskiem złożonym, wielowymiarowym. Praca to przecież zarówno to, co się robi, jak i to, z kim się współpracuje pod czyim kierownictwem, a także to, w jakich warunkach i za jaką graty­fikację. Uzmysłowienie sobie wielowymiarowości tego obiektu postaw, jakim jest praca zawodowa, oraz właściwe wyodrębnienie jego aspektów są ważne w badaniach nad postawami przede wszystkim dlatego, że trudno spodziewać się jednolitej postawy wobec obiektu o tak szerokim zakresie.

Archiwa