//////

Miesięczne archiwum: Sierpień 2012

Jak się okazało, w każdej populacji poszczególne aspekty pracy wy­woływały odmienne ustosunkowania pracowników. Najbardziej pozy­tywny stosunek wykazywały prawie wszystkie grupy zawodowe wobec wykonywanych czynności czy zadań, a więc tego, co faktycznie stanowi istotę pracy. Jedynie wyższy dozór techniczny oraz młodzi ekonomiści deklarowali mniej pozytywne niż inne grupy zawodowe postawy wobec tego aspektu pracy; ci pierwsi czuli się przeciążeni obowiązkami zawo­dowymi, a drudzy mieli poczucie małej przydatności na zajmowanym stanowisku. Postawy wobec pozostałych aspektów pracy były już bardziej zrozmcowane w poszczególnych grupach zawodowych. Na przykład as­pekt „współpracownicy” budził zdecydowanie pozytywne postawy we wszystkich grupach zawodowych pracujących „na rzeczach”.