Monthly Archives: Czerwiec 2012

UCHWYCENIE CZYNNIKÓW

W wielu badaniach nastawionych na uchwycenie czynników wyzna­czających postawy wobec pracy okazało się, że najważniejszymi dla robotników składnikami pracy są: wynagrodzenie za pracę oraz rodzaj (treść) pracy (por. B. Morawski, 1977). Są to więc te same czynniki, które wpływały na

BADANIE SUBIEKTYWNEJ WARTOŚCI

Badanie subiektywnej wartości pracy dla jednostki dostarcza infor­macji nie tyle o samych postawach pracowników, ale głównie o czyn­nikach, które na te postawy wpływają. Wnioski płynące z takich badań mogą więc być bezpośrednio wykorzystane w zabiegach skierowanych na kształtowanie określonych postaw,