Monthly Archives: Marzec 2012

OCZEKIWANIE ZGODNOŚCI

Przekonanie, że inni zrobią, co obiecali zrobić, daje człowiekowi podstawy do partycypacji z ufnością w zorganizowanym społecznym życiu. Gdybyśmy nie zakła­dali, że to, co ludzie mówią, nie ma żadnego związku z tym, jak się faktycznie zachowują, to życie społeczne byłoby

OPINIE, SĄDY I ZALECENIA

Opinie, sądy, zlecenia i stawiane przez te osoby wymagania mają być — z racji pełnionych przez nie funkcji — dyrektywne dla innych ludzi. Gdyby więc to, co głosi np. kierownik, było niezgodne z jego postępowaniem, to podwładni stanęły wobec dylematu, czym

WPŁYW NA POSTAWY

Również zachowanie może wpływać na postawy i ‚kształtować je. Często zdarza się, ze ludzie znajdują się w sytuacjach, wobec których nie mają lub prawie nie mają uformowanych postaw, a muszą podjąć pewne dzia- ania. Dopiero w wyniku realizacji danych działań