Monthly Archives: Luty 2012

PODEJMOWANIE PEWNYCH DZIAŁAŃ

Jednocześnie musi on zacząć w tej rzeczywistości funkcjo­nować. Dopiero w trakcie realizacji określonych zadań i kontaktów z in­nymi pracownikami może się ukształtować jego stosunek do tych różnych elementów sytuacji pracy. Bywa również tak, że podejmowanie pewnych działań, niezgodnych z postawą

WIELE PRZYKŁADÓW Z ŻYCIA

Gdy jednak zmuszany będzie (reprymendami sztygara, przykładem i drwinami kolegów) do działań niezgodnych z przepisami bhp, to stopniowo m3gą się zmienić jego przekonania i może uznać, że plan produkcyjny należy realizować w każdych warunkach, a przepisy są po to, by