Monthly Archives: Styczeń 2012

ROZBIEŻNOŚĆ Z DZIAŁANIEM

Uśmiechamy się do szefa i przytakujemy mu, choć go nie cierpimy, ale boimy się go i drży­my o własne stanowisko; nie lubimy brać godzin nadliczbowych w pracy, ale robimy to, bo są nam potrzebne pieniądze; na zebraniu nie wygła­szamy własnych

POSTAWA ZACHOWANIE

Na podstawie takich badań niektórzy autorzy poddają w wątpliwość tezę o ścisłym związku między postwą a zachowaniem. J. Deutscher (T. Mądrzycki, 1978) przyjął nawet krańcowe stanowisko stwier­dzając, że nie ma żadnej teoretycznej podstawy, by oczekiwać zgodności między postawą a zachowaniem.

ZNAJOMOŚĆ PRZYCZYN

Znajomość przyczyn rozbieżności między postawą a zachowaniem ma- szczególnie duże znaczenie dla praktyki społecznej. Wiedza o czynni­kach, które powodują niezgodność zachowania z postawą, stwarza pod­stawy do takiego nimi manipulowania, by w konsekwencji relacja posta­wa — zachowanie była pożądana z punktu