Monthly Archives: Listopad 2011

KIEROWANIE ZACHOWANIEM

Niektórzy badacze dowodzą, że zachowanie może być kierowane przez motywy czy popędy silniejsze (aktualnie) niż motywy związane z daną postawą — tzw. motywy współzawodniczące (por. A. W. W i c k e r, 1969; J. Gross, C. M. Niman, 1975).

DODATKOWE FAKTY

Podobnie może się okazać, że motywacja pracownika do zarobienia dodatkowych pieniędzy może być silniejsza niż jego motywacja wyni­kająca z niechętnej postawy wobec pracy. Taki pracownik może chętnie podejmować nadliczbowe zadania mimo swej negatywnej postawy wobec pracy. Fakty te dodatkowo przemawiają