Monthly Archives: Lipiec 2011

ZEWNĘTRZNA SYTUACJA

Jeżeli zewnętrzna sytuacja dostarcza pewnych alternatyw­nych form zachowania, podobnych do tych wynikających z postawy, to badacz stwierdzi większą zgodność między postawą a zachowaniem niż w sytuacji, gdy takich alternatywnych form zachowań zabraknie. Pracow­nik może np. deklarować twórczą postawę wobec pracy,