//////

Miesięczne archiwum: Lipiec 2011

Jeżeli zewnętrzna sytuacja dostarcza pewnych alternatyw­nych form zachowania, podobnych do tych wynikających z postawy, to badacz stwierdzi większą zgodność między postawą a zachowaniem niż w sytuacji, gdy takich alternatywnych form zachowań zabraknie. Pracow­nik może np. deklarować twórczą postawę wobec pracy, ale zadania, jakie otrzymuje, mogą nie dawać sposobności do wykazania, twórczego sto­sunku do pracy. Zachowanie pracownika okaże się więc stereotypowe Zschematyczne (bo takie działania narzucał charakter zadań), zadania bowiem nie dawały możliwości ujawnienia twórczych aspektów postawy pracownika.