Monthly Archives: Maj 2011

ZŁA ORGANIZACJA PRACY

Z owych badań wynika, że na realizację zachowań mniej pozytyw­nych od deklarowanych postaw mogą wpływać następujące właściwości poszczególnych aspektów pracy:Zła organizacja pracy. Na czynnik ten zwracano uwagę we wszyst­kich badanych grupach zawodowych. Wprawdzie robotnicy budowlani deklarowali wysokie zadowolenie z formy

NIERYTMICZNOŚĆ DOSTAW

Na nierytmiczność dostaw materiałów oraz małą ich ilość wskazywali także pracow­nicy wyższego dozoru technicznego kopalni. Lekarze i pielęgniarki zwra­cali natomiast uwagę na inne aspekty organizacji pracy, utrudniające im prawidłowe funkcjonowanie: na nieodpowiedni podział pracy i roz­kład dyżurów oraz na obciążenia