Monthly Archives: Styczeń 2011

STOPIEŃ KRYSTALIZACJI ZAMIARÓW

Znajomość stopnia krystalizacji zamiarów działania pracowników oraz warunków, od jakich uzależniają oni ich realizację, jest więc następnym czynnikiem, który należy poznać, by z wyższym prawdopodobień­stwem przewidywać zachowanie pracowników.Również taka właściwość postawy, jak niespójność — pomiędzy jej komponentami czy wewnątrz któregoś

SPÓJNOŚĆ ZACHOWANIA

Można nawet stwier­dzić, że zachowanie zawsze będzie w pewnym sensie niezgodne z posta­wą niespójną, bo jeśli będzie zgodne z niektórymi jej elementami (np. z uczuciami tego pracownika), to jednocześnie nie będzie ono realizacją tych składników postawy, które pozostają do nich

GŁOSZONE PRZEKONANIA

Pracownik, który w latach siedemdziesiątych głosił swoje przekonania o konieczności moralnej odnowy partii, bez względu na to, że nie zyskiwał poparcia innych na zebraniach, że był lekceważony, napominany lub karany (np. poprzez blokowanie jego awansu, pomijanie przy rozdziale nagród), reprezentował

UMACNIANIE ZWIĄZKU

Okazuje sdę też, że wpływ postaw na zachowanie zależy również od tego, w jaki sposób te postawy były formowane. Postawa może się for­mować w konkretnym działaniu jednostki, opierać się na bezpośrednim doświadczeniu człowieka z danym przedmiotem. Postawy kształtują się również