Monthly Archives: Listopad 2010

UZYSKANE KORELACJE

Uzyskane w takich badaniach korelacje między postawą a działa­niem były na ogół niskie. M. Fishbein -twierdzi, że postawa może nie mieć związku z prostym działaniem, lecz może korelować wysoko z dzia- ianiem złożonym,. Pogląd ten znalazł weryfikację i potwierdzenie w