Monthly Archives: Październik 2010

WIELE NIEWŁAŚCIWYCH PROGNOZ

Wiele niewłaściwych prognoz zachowania opartych na diagnozie po­staw może mieć swe źródło i w tym, że badania zostały niewłaściwie przeprowadzone. Do tego rodzaju usterek czy zaniedbań ze strony bada­cza należy np. badanie zachowania w nietypowych okolicznościach, nie­jasne sformułowanie czy używanie

RÓŻNORODNOŚĆ PRZYCZYN

Różnorodność wskazywanych w badaniach przyczyn niezgodności mię­dzy postawą a rzeczywistym działaniem — osobowościowych, sytuacyj­nych, związanych ze specyfiką postawy, metodologicznych może rodzić wątpliwości co do możliwości ich „opanowania” czy skontrolowania w ce­lu podniesienia znaczenia postaw jako predyktorów zachowania. Zastrze­żenia takie wyraża