Monthly Archives: Lipiec 2010

NACISK NA UCZESTNICTWO

Przez tego drugiego nacisk na uczestnictwo mógł być spostrzegany jako tak silny, że dopro­wadził do takiego właśnie zachowania, wbrew postawie.Przedstawione rozważania są „jedną stroną medalu” odnoszącą się do związku percepcji z postawami. Związek ten można sformułować w następujący sposób: postawy,

CZŁONEK ORGANIZACJI

Członek organizacji partyjnej może w pewnym momencie zebrania tak spostrzegać sytuację związaną z rozwijającą się dyskusją, iż stwierdzi, że warto zademonstrować pewną swoją postawę, i np. za­bierze głos albo… opuści salę. Może też tak spostrzegać daną sytuację, że dojdzie do

WBREW FAKTOM

Emocjonalny sto­sunek wielu pracowników do idei ,,Solidarności” w okresie posierpnio­wym powodował, że poczynania przedstawicieli władzy — poczynając od szczebla premierów, na mistrzach w zakładach pracy kończąc — nie były spostrzegane jako pożyteczne dla ludzi pracy, Wbrew oczywistym faktom. Człowiek bowiem