Monthly Archives: Czerwiec 2010

ZASYGNALIZOWANE MOŻLIWOŚCI

Zasygnalizowane tu możliwości zniekształcania percepcji przez po­stawy obrazują wciąż pierwszy aspekt zależności między postawami a percepcją. Związek ten wyraża się w twierdzeniu o wpływie postaw na sposób spostrzegania przez człowieka różnych obiektów, wobec któ­rych ma on określone postawy.Relację między postawami

WIĘKSZOŚĆ POLAKÓW

Nie jest jednak konieczne, by człowiek bezpośrednio, niejako osobiście zetknął się z tym obiektem, by mieć wobec niego pewną postawę. Większość Polaków młodego pokole­nia nie doświadczyło bezpośrednich kontaktów z Żydami, a wielu z nich ma bardzo konkretne postawy wobec tej