Monthly Archives: Maj 2010

WŁAŚCIWOŚCI PRZEDMIOTU

To wyobrażenie niekoniecznie musi się opierać na informacjach o właściwościach tego przedmiotu, ale może tworzyć się np. dzięki spostrzeganiu emocjonalnych reakcji innych ludzi, które są skierowane na ten przedmiot, czy na podstawie obserwowania, co ludzie robią na rzecz tego przedmiotu

PERCEPCJA RÓŻNYCH ELEMENTÓW

Na postawy już ukształtowane stale wpływają nowe informacje i dzię­ki mm postawy mogą ulegać zmianom. Nie kłóci się to z przedstawioną prawidłowością dotyczącą obronności postaw przed przyjmowaniem przez ich „posiadacza” informacji nie potwierdzających ich. Ale człowiek na­rażony jest przecież na