Monthly Archives: Marzec 2010

FAŁSZYWE PRZEKONANIE KIEROWNIKÓW

Wydaje się, że może nastąpić pro­ces „obniżenia ’ pozytywności postaw, przy czym nie musi on objąć aspektu emocjonalnego, lecz dotyczyć przekonań przełożonych o możli­wościach pracowników. Fałszywe przekonanie kierowników o dążeniach (które też można potraktować jako pewien aspekt możliwości ludzi) pod­władnych

Z WYPOWIEDZI ROBOTNIKÓW

O   posiadaniu zniekształconego obrazu podwładnych przez przełożo­nych świadczą też badania nad percepcją propagandy zakładowej przez dyrektorów i robotników przeprowadzone pod kierunkiem W. Wosiń- skiej . Okazało się, że obraz efektywności propagandy zakładowej był skrajnie odmienny w tych gru­pach. Dyrektorzy mieli

PRZEDSTAWICIELE WŁADZY

Te wyniki, świadczące o fałszywości percepcji przez kierowników aspiracji ich podwładnych oraz sposobu spostrzegania przez nich efek­tywności oddziaływań propagandowych, stanowią podstawę do wysunię­cia dość oczywistej wydawałoby się — dyrektywy praktycznej. Otóż przedstawicele władzy w przedsiębiorstwach powinni być dobrze (traf­nie) zorientowani