Monthly Archives: Luty 2010

SZCZEGÓŁOWE CECHY

Kontrolowała ona mianowicie, jakie szczegółowe cechy innych pracowników dostrzegają kierownicy autokratyczni i de­mokratyczni. Stwierdziła, że kierownicy ci różnili się w sposobie warto­ściowania i kategoryzowania pewnych cech psychicznych swoich pod­władnych. I tak, okazało się, że kierownicy autokratyczni w większym jitopniu niż

WRAŻLIWOŚĆ AUTOKRATÓW

Wniosek zatem, że wraż­liwość autokratów na osoby mające wysoką władzę utrudniała różnico­wanie tych osób; wszystkie przypisywane im cechy spostrzegane są przez nich jako po prostu ważne. A przecież wiadomo, że kompetencje szefów wyższych szczebli — mimo iż są „ważni” przez