Monthly Archives: Październik 2009

ŻADEN INNY SZCZEBEL

Żaden inny szczebel kierow­niczy, mimo że każdy z nich ma swoich przełożonych i podwładnych, nie jest narażony na tak odmienne oczekiwania, jakie są kierowane do mi­strzów. Każdy bowiem inny szczebel kierowniczy pozostaje w jakiejś zależności od ludzi, którzy też są

OCZEKIWANIA GÓRY I DOŁU

Oczekiwania „góry” i „dołu” mogą być odmienne, często wręcz sprzeczne. Czy kie­rownik dostrzega te oczekiwania i istniejącą między nimi rozbieżność^ Jak się — wobec tych oczekiwań — zachowuje? Które z nich są dyrek­tywne dla jego działań? Rozstrzygnięcia tych problemów dostarczyły